εὔωοια


εὔωοια
благосклонность, благожелательность

Ancient Greek-Russian simple. 2014.